Drevostavby - zvolte podstranu

 

 

Co je to program "Zelená úsporám"?

 

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze. Náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Naše firma zpracovává Komplexně dotační program Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky (EP) a energetické audity (EA). Zpracováváme projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov.

Oblast podpory A - snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken a dveří
- Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
- Podporována jsou jak dílčí, tak i komplexní opatření

U rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace o +10%. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Podpora na zpracování odborného posudku : 

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností :Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

- Podoblast B.1 - Dům s velmi nízkou energetickou náročností , výše podpory 300 000kč

- Podoblast B.2 - Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie , výše podpory 450 000kč

- Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

 

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
- Výměna neekologického zdroje vytápění za ekologický

Vyřídíme za vás dotaci Nová zelená úsporám. :

PPoskytujeme komplexní služby pro získání dotace Nová zelená úsporám. Vypracujeme pro vás projekt, kalkulaci, vyřídíme za vás žádost o dotaci a pochopitelně zajistíme i realizaci zateplení domu, výměny oken či zateplení a hydroizolaci plochých střech.

Žádost o dotaci obnáší následující úkony:

- analýza dotačních možností
- příprava a sběr nutných podkladů, které slouží jako příloha k žádosti o dotaci
- přípravu žádosti o dotaci samotnou
- podání žádosti a řízení celého procesu ke zdárnému konci

Žádost odotaci obnáší následující úkony

- analýza dotačních možností
- příprava asběr nutných podkladů, které slouží jako příloha k žádosti odotaci
- přípravu žádosti odotaci samotnou
- podání žádosti a řízení celého procesu ke zdárnému konci

Pomůžeme se získáním dotace na

- snížení energetické náročnosti rodinných domů - dotace na zateplení obálky budovy - výměna oken adveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
- výstavbu nových rodinných domů svelmi nízkou energetickou náročností a také změnu dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu
- výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo selektrickým či plynovým pohonem, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem svyšším než 50% podílem obnovitelných zdrojů

 Sjednejte si snámi nezávazně schůzku. Vypočteme vám výši možné dotace apo vašem schválení vypracujeme projekt Nová zelená úsporám.

  

Kolik zaplatíte za vyřízení dotace Nová zelená úsporám?

Vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám stojí 50 000 Kč.

Za vyřízení dotace platíte až po čerpání dotace.


V případě neúspěšného čerpání neplatíte nic. Náklady spojené s vyřízením dotace jsou 50 000 Kč, kdy tato částka je hrazena samostatnou dotací na vyřízení ve výši 25 000 Kč. Náklady na vyřízení dotace jsou v plné míře uznatelný náklad.

Po odetečtení dotace na dotaci zaplatíte za vyřízení 25 000 Kč. V případě, že provedená opatření nepřesáhnou dvojnásobek možné čerpané dotace, je příspěvek až 37 500 Kč


Co za tuto cenu získáte:

- konzultace, výpočet orientační výše možné dotace na nemovitost
- návštěva a prohlídka nemovitosti projektantem a zaměření objektu
- příprava průkazů energetické náročnosti objektu
- návrh vhodných izolačních opatření
- konzultace navržených opatření , a diskuze o použitých materiálech
- podání žádosti
- případné úpravy v projektech na základě připomínkového řízení Státního fondu životního prostředí
- odevzdání projektové dokumentace s žádosti na stavební úřad poradenství při hledání realizační firmy
- kontrola stavby (na požádání kontrolní “Termovize” a “Blowerdoor test”)
- kontrola faktur
- příprava registračního formuláře
- správa technického dozoru stavby a odeslání žádosti o vyplacení dotace na Státní fond živnotního prostředí
- konečná administrace spojená s dokončení a proplacením dotace

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Forgot your password? |  Forgot your username?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×